Can Riera dels Assençaments: fotos

Muntanyola, Barcelona